lunathique: (luvly)
([personal profile] lunathique Nov. 27th, 2006 09:30 am)
Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini,
Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak
Bapa yang selalu memberi saat aku meminta
Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk
Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku

Kasih yang sempurna telah ku t'rima dari-Mu
Bukan kar'na kebaikanku
Hanya oleh kasih karunia-Mu kau pulihkan aku
Layakkanku tuk dapat memanggil-Mu, Bapa
Kau b'ri yang ku pinta
Saat ku mencari ku mendapatkan
Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan
S'bab Kau Bapaku, Bapa yang kekal
Tak kan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian
Kau selalu bagiku, s'bab Kau Bapaku, Bapa yang kekal
.

Profile

lunathique: (Default)
lunathique

Most Popular Tags

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags